Računari su mašine koje izvršavaju zadatke ili izračunavanja na osnovu skupa uputstava ili programa. Osnovu rada računara čini interakcija između hardvera i softvera.

Hardver predstavljaju delovi računara koje mozete da vidite i dodirnete,uključujući kućište i sve unutar njega.

Softver predstavljaju uputstva ili programi koji govore hardveru šta treba da radi.Program za obradu teksta kao Word je vrsta softvera.Operativni sistem (OS) je softver koji upravlja računarom i uređajima koji su povezani s njim.