RAM- random access memory je vrsta memorije koja se nalazi u računaru, a u njoj su smešteni podaci koje računar trenutno obrađuje ili sa njima radi.

Najvažnija karakteristika radne memorije jeste to što se bilo kojoj memorijskoj lokaciji može direktno pristupiti i nije potreban mehanički pomak komponenti, za razliku od hard diska ili nekih drugih medija za čuvanje kod kojih je potrebno prvo medij za čitanje namestiti na određenu lokaciju, a zatim upisivati ili čitati podatke. Zahvaljujući ovoj karakteristici pristup RAM zadržava znatno veću brzinu protoka podataka od ostalih memorijskih tipova. Podaci ili sadržaj u radnoj memoriji brišu se prilikom gašenja računara, tako da ona nije medij za trajno čuvanje podataka, već se u nju podaci samo privremeno pohranjuju, da bi se nakon upotrebe sačuvali na hard disku.

Standardne količine radne memorije za ugodan rad kreću se u rasponu od 512MB starije, do 1024 MB novije, ali to uveliko zavisi i o nameni za koje se računar koristi. Za zahtevnije računarske aplikacije, kao što su programi za obradu video zapisa ili čak video igre, ne postoji gornja granica. Dakle, što više, to bolje.

Ukoliko ste uz specifikacije računara uz zapis o količini memorije naišli na neke slovne i brojne oznake, reč je o simbolima koji definišu tačnu vrstu radne memorije i brzinu kojom ona komunicira sa ostalim komponentama računara. Danas je najrašireniji tzv. DRAM (Dynamic RAM), koji je unapređivan, tako da su s vremenom nastajali Fast Page Mode DRAM, EDO RAM, XDR DRAM , SDRAM, DDR SDRAM, pa je trenutno najrasprostranjeniji DDR2, i naravno, najnoviji DDR3.

Brzina u MHz koja se pojavljuje uz specifikacije memorije pokazuje na kojoj brzini memorija komunicira sa ostalim komponentama, prvenstveno preko sabirnice (magistrale) sa procesorom. Tu, takođe, važi pravilo da veća frekvencija znači i brži rad, pod uslovom da ostale komponente podržavaju tu brzinu.

Primer: DIMM DDR2 512MB, 667MHz Kingston CL5

DIMMdual in-line memory module, meorija za desktop računare (SODIMM – za notebook)
DDR2vrsta
512MBkapacitet
667MHzbrzina kojom memorija komunicira sa ostalim komponentana
Kingstonproizvođač
CL5CL označava kašnjenje memorije u odnosu na zahtevane operacije. Što je kašnjenje (latencija) manje to memorija radi brže, tako da su modeli sa manjim CL po pravilu brži i skuplji od onih sa većim CL.