Peta generacija računara je bila inicijativa japanskog Ministarstva za međunarodnu trgovinu i industriju i počela je 1982 godine. Idea je bila stvoriti račur koristeći moćno paralelno računanje /obradu. To je trebao biti rezultat velikog državnog / industrijskog istraživačkog projekta u Japanu tokom1980. Cilj je bio stvoriti "epohalni računar" sa superračunarskim performansama i pružiti platformu za budući razvoj vještačke inteligencije. Izraz "peta generacija" je bio namenjen kao sistemski skok van postojećih mašina. Dok su prethodne generacije računara bile usmerene na povećanje broja logičkih elemenata u jednom CPU, peta generacije bi se okrenula velikom broju CPU jedinica za dodatne performase. Cilj projekta je bio stvaranje računara u toku desetogodišnjeg perioda nakon čega bi pocelo investiranje u šestu generaciju računara. Mišljenja o rezultatu su podijeljena: neki kažu da je projekta bio neuspješan dok drugi tvrde da je bio ispred svog vremena.